กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัครตั้งเเต่ 4 – 8 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัครตั้งเเต่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ช่างอากาศยาน (สบ 1)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๓๒๔๔๓ ๐๓๐๖ และ ๐๑๐๕ ๓๒๔๔๓ ๐๓๐๗)

 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
 • ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • ผู้สมัครตำแหน่ง ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญา วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางวิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วุฒิการศึกษาตามข้อ 2.2.1 ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่คณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ (ก.ตร) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว โดยวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องสำเร็จและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 8 ตุลาคม  2564 ) ถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
 • อาคารสโมสรกองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4  ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8  ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หมายเลข
 • โทรศัพท์ 0 2510 9464 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!