Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,600 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,600 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักการคลัง (งานพัสดุ) ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,500 – 29,600 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการกฎหมายและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่งานทรัพยากรบุคคล สํานักยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ (โดยให้วงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครคัดเลือก ตําแหน่ง นักการคลัง (งานพัสดุ) “
  • ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)มาที่ [email protected] โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครคัดเลือก ตําแหน่ง นักการคลัง (งานพัสดุ)
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!