กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา / ม.6 ขึ้นไป / เรียนจบบรรจุรับราชการ / สมัคร 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2567


  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 30
  • ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็น นักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • จึงได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  •  ผู้สมัครสอบ มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ซึ่งเป็น  วันปิดรับสมัครสอบ
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2567ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ตามขั้นตอน ดังนี้  สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 30
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!