สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน  ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครบัดนี้ถึง 5 มกราคม 2566

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัครที่ 66/25
  • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา
  • รับสมัครจนถึงวันที่ 21 พ.ค. 2566

  • วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
  • 1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร.) จำนวน 1 อัตรา
  • 2. พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) จำนวน 1 อัตรา
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!