สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 14 พฤจิกายน 2564

 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกตามประกาศรับสมัครที่ 64/43
 • วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 • เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 14 พ.ย. 2564
 • ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ตามเอกสารแนบ
 • และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
 • ติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล
 • ห้อง ๕๔๑๗ ชั้น ๔ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓
 • ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันเวลาราชการ

 • สมัครผ่าน ระบบ HRIS
 • สมัครผ่านทาง www. jobtopgun.com (สำหรับตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจำเท่านั้น)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!