สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา/ สมัคร 2 – 16 ตุลาคม 2566


  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาของ ส.ส.ท.
  • สังกัด ศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ
  • ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

  • หัวหน้างานสื่อสารองค์การ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าประสานงาน จำนวน 1 อัตรา








 



 




ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 



error: Content is protected !!