Latest:
งาน ราชการงานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หา งาน ราชการหางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา/ สมัคร 2 – 16 ตุลาคม 2566

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา/ สมัคร 2 – 16 ตุลาคม 2566


  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาของ ส.ส.ท.
  • สังกัด ศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ
  • ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

  • หัวหน้างานสื่อสารองค์การ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าประสานงาน จำนวน 1 อัตรา
  
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!