สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ / หลายอัตรา / วุฒิ ปริญญาตรี / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / สมัคร 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ / หลายอัตรา / วุฒิ ปริญญาตรี / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / สมัคร 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566


  • ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของ ส.ส.ท.
  • ประเภทพนักงานประจำ

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!