Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.โทหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิการศึกษา
    • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) รับรอง และกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาโทศิลปศาสตร์ หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาบริหารธุรกิจ บูรณาการการจัดการ ทางธุรกิจ หรือการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

  • การรับสมัคร
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB
  • รือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299
  • ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!