Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2565

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
 • สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
 • 26 กันยายน 2565 – 14 ตุลาคม 2565
 • เงินเดือน : 20,000 – 50,000 บาท
 • (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
 • บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) ที่กำหนด โดยทำงานร่วมกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น รูปแบบ In House training , e-Learning , Online , รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • ออกแบบเครื่องมือการประเมินคุณภาพหลักสูตร
 • จัดทำรายละเอียดหลักสูตร (Development Catalogue) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ดูแลการจัดอบรมในภาพรวม ตลอดจนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • วิเคราะห์และจัดหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสำหรับ e-learning กรณีศึกษาของภาคี เป็นต้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
 • อายุตั้งแต่ 35 – 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 10 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์หรือด้านจัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลได้
 • สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
 • สามารถออกแบบคู่มือการอบรม/ สื่อประชาสัมพันธ์/ สื่อการเรียนรู้ได้
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หากเคยทำงานองค์กรระดับนานาชาติหรือประสานงานกับองค์กรระดับนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • กำหนดการรับสมัคร

 • *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 • **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
 • **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 • ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/ ในส่วนของประกาศและร่วมงานกับเรา
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 65    สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!