องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • มีวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31  มกราคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!