สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 25000 / สมัคร 1 – 31 พฤษภาคม 2567


  • สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

  • ตำแหน่งที่เปิดรับ

 


  • วัน เวลา การรับสมัคร (ขยายระยะเวลา)
  • ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
  • ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่  1 – 31 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 16.30  น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!