Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ม.6 ขึ้นไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 22 – 26 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) ม.6 ขึ้นไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 22 – 26 มีนาคม 2564

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • คุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่คนมีอยู่ไม่ได้
  • วัน เวลา เสาานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26  มีนาคม 2564
  • ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา  ถึง  15.00 นาฬิกา (ในเวลาราชการ)
  • ณ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนแขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!