fbpx

กองบังคับการตำรวจน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบังคับการตำรวจน้ำ

Read more

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

Read more

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 19,950 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศาลยุติธรรม

Read more

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15,960 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับ

Read more

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดร

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันทดสอบทางการศึก

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 18 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!