fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 85 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงม

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562

Read more

โรงเรียนหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด ปวส ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด ปวส ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ป.โท ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ป.โท ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2562

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ ป.6 ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ ป.6 ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปวช. | ปวส. | อนุปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปวช. | ปวส. | อนุปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 1 – 19 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดเปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 1 – 19 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดเปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ | ป.โท สมัครตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 15 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ป.ครี ทุกสาขาและอื่นๆ | ป.โท สมัครตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 25 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!