มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / สมัคร 8 – 28 พ.ค. 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ป.ตรี / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 20250 / สมัคร บัดนี้ – 13 พ.ค. 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 20250 / สมัคร บัดนี้ – 13 พ.ค. 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 8 พ.ค. 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 8 พ.ค. 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 24 เมษายน 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 24 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครงาน/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ร […]

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร – 18 มีนาคม 2567

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 17 พ.ย. 2566 (กดดูรายละเอียด)

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4  – 8 มีนาคม 2567

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4  – 8 มีนาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 21 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 21 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567

Back To Top
error: Content is protected !!