Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566

หางานราชหาร

งานราชการราชการสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

Read More
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563 (รายนละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่า

Read More
งาน ราชการงานราชการสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read More
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read More
งาน ราชการงานน่านงานราชการน่านสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานน่านหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read More
งาน ราชการงานราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ตั้งแต่ 21 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read More
งาน ราชการงานราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่

Read More
error: Content is protected !!