สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

Read more

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563 (รายนละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่า

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ตั้งแต่ 21 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่

Read more

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการ จำนวน 400 กว่าอัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการข้

Read more

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 20 อัตรา

Read more

กองทุนเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 50 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเพื่อการศึกษา

Read more
error: Content is protected !!