สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

Read more

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563 (รายนละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่า

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ตั้งแต่ 21 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่

Read more
error: Content is protected !!