fbpx

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,490 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 ถึง 20 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสม

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ม.6 / ปวช. / ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ปวท. เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 สิงหาคม2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันราชานุกูล เปิด

Read more

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17  สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 96 อัตรา ม.3 – ม.6 เงินเดือน 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมแพทย์ทหารอากาศ เป

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา หลายจังหวัด ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24  สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพระพุทธศาสนา

Read more

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการข้

Read more
error: Content is protected !!