fbpx

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และอื่นๆ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 24 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักอุทยานแห่งชาติ

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. / ปวส. /ป.ตรี เงินเดือนสุงสุด 20,540 บาท หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. / ปวส. /ป.ตรี เงินเดือนสุงสุด 20,540 บาท หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563 (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัด กดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563 (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัด กดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 111 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง26 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสม

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา  ป.โท/ป.ตรี/ปวส. ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more

กระทรวงยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2563 วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 95 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนยุติธร

Read more

สำนักงาน ก.พ. เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป PAPER & PENCIL และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 เนื่องจาก covid-19 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป PAPER & PENCIL และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 เนื่องจาก covid-19 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Read more

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!