fbpx

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการบริ

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

Read more

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการผู

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือนสูงสุด 218400 สมัคร วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรั

Read more

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 22750 เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิ

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส ทุกสาขาวิชา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more
error: Content is protected !!