ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ

Read more

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. สมัครตั้งแต่ 9 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. สมัครตั้งแต่ 9 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18180 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน หลายตำแหน่ง / 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน หลายตำแหน่ง / 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานสรรพากร 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสรรพากร 4 เป

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. และ ป.ตรี / เงินเดือน 15000 สมัคร วันที่ 13 – 24 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนส่งเสริมและพัฒ

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2564

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

Read more
error: Content is protected !!