fbpx

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแ

Read more

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันประสาทวิทยา เป

Read more

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเกษตรและสหกร

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  166 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดบัญชีกอง

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 34 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 15 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 25000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสา

Read more
error: Content is protected !!