fbpx

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม– 14 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนน

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี./ป.โท ตั้งแต่ 3 ถึง 18 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี./ป.โท ตั้งแต่ 3 ถึง 18 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษา (สมศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐา

Read more

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับดารคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 38,720 บาท ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับดารคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 38,720 บาท ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจําปี 2563 จำนวน 223 อัตรา ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more
error: Content is protected !!