fbpx

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี และ ปวส. ทุกสาชาวิชา หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี และ ปวส. ทุกสาชาวิชา หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดสอบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธ.ค. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิด

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 72 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาส

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 24 ตุลาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปิดรับพนักงานหลายอัตรา/หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจั

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท รับสม

Read more

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 – 18 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดบัญชีทหา

Read more

ป.ตรี ทุกสาขา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 14 กันยายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ป.ตรี ทุกสาขา บริษัท

Read more
error: Content is protected !!