fbpx

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส

Read more

สพป และ สพม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป และ สพม เปิดรับส

Read more

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักคณะกรรมการส่งเส

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท จำนวน 119 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิ

Read more

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา หลายจังหวัด ( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยพืชไร่และ

Read more
error: Content is protected !!