กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 5 – 13 สิงหาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563

Read more

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารรับราชการ 42 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 – 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงมหาดไทย เปิดร

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลศึกษา เปิดรับสม

Read more
error: Content is protected !!