fbpx

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ

Read more

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 – 18 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดบัญชีทหา

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 24 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสม

Read more

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสม

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสม

Read more

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 180 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง รับสมัค

Read more

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 90 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ รับสมัคร

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more
error: Content is protected !!