สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 11 ถึง 31 มีนาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงบประมาณ เปิดรั

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 15,300 บาท ตั้งแต่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี 40 อัตรา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดร

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ปวช. ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา วันที่ 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ ปวส. ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐ

Read more
error: Content is protected !!