fbpx

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรีหลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสงเคราะห์ทหาร

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ เงินเดือน สูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2563

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ. เงินเดือน สูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2563

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  26 อัตรา ปวช. / ป.ตรี หลายสาขา  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องก

Read more

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิยาลัยและลูกจ้าง 200 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน  2563

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน  2563

Read more

กรมการส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 12 – 18 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการส่งเสริมสหกรณ์

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 5 – 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดการรับสมัคร)

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสม

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช.ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 9 – 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 9 – 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดร

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!