fbpx

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงอ

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิ

Read more

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมและพัฒนาค

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 8 – 14 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 – 11 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา /เงินเดือนสูงสุด 19250 เปิดรับสมัคร 2 – 17 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา /เงินเดือนสูงสุด 19250 เปิดรับสมัคร 2 – 17 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 7 เมษายน  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการสัตว์ทหารบก เป

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 1ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 1ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Read more
error: Content is protected !!