ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 19000 สมัครตั้งเเต่วันนี้ – 9 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ ถึง 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564

Read more

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสต

Read more

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือน 16830 ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือน 16830 ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแ

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 34 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more
error: Content is protected !!