fbpx

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน บรรจุทั่วประเทศ 88 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน บรรจุทั่วประเทศ 88 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562

Read more

ธ.ก.ส เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา(รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

ธ.ก.ส เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา(รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิ

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน 26 คุณวุฒิ 130 อัตรา ทั้งระดับ ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิ.ย.62 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน 26 คุณวุฒิ 130 อัตรา ทั้งระดับ ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท จำนวน 130 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิ.ย.62 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 61 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท เปิดรับสมัคร 21 – 28 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 61 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท เปิดรับสมัคร 21 – 28 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 13- 27 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดเปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 13- 27 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดเปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 19 ตำแหน่ง หลายอัตราจำนวนมาก ปริญญาตรี ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 19 ตำแหน่ง หลายอัตราจำนวนมาก ปริญญาตรี ทุกสาขา

Read more
error: Content is protected !!