การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัสดุ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัสดุ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 วุฒิปริญญาตรี หลายสาขา 33 อัตรา / สมัครได้ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565

กฟภ. เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 วุฒิปริญญาตรี หลายสาขา 33 อัตรา / สมัครได้ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17000  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2565 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว ม.ปลาย / ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว ม.ปลาย / ปวช / ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ขึ้นไป

EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ขึ้นไป

Read more

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 24,000 เปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่

Read more

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่ 5 – 25 กรกฎาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่ 5 – 25 กรกฎาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more
error: Content is protected !!