fbpx

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 16 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 16 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ / ม.ปลาย / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 15,500 บาท 22 – 24 กันยายน 2563

กระทรวงมหาดไทย เปิดร

Read more

คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี เงินเดือ 15,000 บาท ตั้งแต่ 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่  21 – 25 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง เงินสูงสุด 17,550 บาท วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง เงินสูงสุด 17,550 บาท วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ปวส. / ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การเคหะแห่งชาติ เปิด

Read more

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา จำนวน 15,000 บาท ตั้งแต่ 17 – 22 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา จำนวน 15,000 บาท ตั้งแต่ 17 – 22 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!