fbpx

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ 4 ถึง 24 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ | พนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา 8 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รั

Read more

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลท่าศาลา จั

Read more

สำนักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังเขต 5 เช

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561

ราชภัฏเชียงใหม่ รับส

Read more

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา 23 – 30 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักวิจัยและพัฒนาก

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริการตรวจสอบค

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more
error: Content is protected !!