กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ม.6 ขึ้นไป / 100 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เ

Read more

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการทหารช่าง เปิดร

Read more
error: Content is protected !!