fbpx

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 38 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครเชียงใหม่ เ

Read more

สสค.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 26 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สสค.เชียงใหม่ รับสมั

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17กรกฎาคม 2561

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Read more

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา วันที่ 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบจ.เชียงใหม่ รับสมั

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2561 (รายละอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิท

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 186 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 – 23 เมษายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 23 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดและคุณสมบัติกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสวนปรุง รับ

Read more
error: Content is protected !!