fbpx

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการตำรวจตระเ

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรีหลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกา

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับส

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 52 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่  17 ถึง 21 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการค

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำ

Read more

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท บัดนี้ 15 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท บัดนี้ 15 กรกฎาคม 2563

Read more
error: Content is protected !!