กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 23 กรกฎาคม  – 14 สิงหาคม  2567

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 108 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี / สมัคร 17 – 31 กรกฎาคม 2567

กรุงเทพมหานคร เปิดคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ […]

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2567 – 8  สิงหาคม 2567

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 ถึง 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 17 พ.ค. 2567

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 18 – 26 เมษายน 2567

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา / เงินเดือน 15000 / ไม่จำกัดวุฒิ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 18 – 26 ก.ค. 2567

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา / เงินเดือน 18000 / ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 11 – 20 พฤษภาคม 2565

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 219 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ตั้งแต่ online บัดนี้ ถึง 29 ก.ค. 2567

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ตั้งแต่ online บัดนี้ ถึง 15 เมษายน 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครบคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เปิดรับสม […]

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 24 – 31  กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน 30 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 1  – 9  พฤษภาคม 2567

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 80560 ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567 

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 4 – 27 ตุลาคม 2566

Back To Top
error: Content is protected !!