fbpx

สสค.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 26 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สสค.เชียงใหม่ รับสมั

Read more

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 3 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17กรกฎาคม 2561

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Read more

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา วันที่ 23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบจ.เชียงใหม่ รับสมั

Read more

สำนักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังเขต 5 เช

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561

ราชภัฏเชียงใหม่ รับส

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2561 (รายละอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิท

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 186 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 – 23 เมษายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more
error: Content is protected !!