fbpx

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 52 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 52 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา มี ปวส, ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา มี ปวส, ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ปวส ทุกสาขา และ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล พนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด  ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และสาขาอื่นๆ ปวส ปวท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และสาขาอื่นๆ ปวส ปวท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ ปวส. ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ ปวส. ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 56 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ปวส. หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 56 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ปวส. หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ป.โท ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ป.โท ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2562

Read more

กรมสรรพสามิตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวท. ปวส. ตั้งแต่ 4 – 8 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวท. ปวส. ตั้งแต่ 4 – 8 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างหลายอัตรา วันที่ 29 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ปวช. ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more
error: Content is protected !!