fbpx

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการวุฒ

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 760 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 760 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานขนส่งจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานขนส่งจังหวัด

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงาน หลายจังหวัด หลายอัตรา ปวช ปวส ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงาน หลายจังหวัด หลายอัตรา ปวช ปวส ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปวส. | ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปวส. | ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ปริญญาตรี เปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562 – 10 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ปริญญาตรี เปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562 – 10 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี และ ปวช. หลายอัตรา ตั้งแต่วัน 23 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี และ ปวช. หลายอัตรา ตั้งแต่วัน 23 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาชาวิชา และ ป.ตรี สาขาอื่นๆ หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาชาวิชา และ ป.ตรี สาขาอื่นๆ หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!