fbpx

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเท

Read more

กลุ่ม ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 2,964 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 26 -28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กลุ่ม ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 2,964 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 26 -28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ 1,000 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  เปิดสอบราชการ

Read more

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายตำแหน่ง หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายตำแหน่ง หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2563

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนังาน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนังาน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักจัดการทรัพยากรป่า เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,000 กว่า อัตรา หลายจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสุงสุด 15,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักจัดการทรัพยากรป่า เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,000 กว่า อัตรา หลายจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสุงสุด 15,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เงินเดือน 17,600 – 60,000 บาท 10 – 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เงินเดือน 17,600 – 60,000 บาท 10 – 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!