องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!