กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 31 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more
error: Content is protected !!