fbpx

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ / ม.ปลาย / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 15,500 บาท 22 – 24 กันยายน 2563

กระทรวงมหาดไทย เปิดร

Read more

คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 28 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดร

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่  21 – 25 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง เงินสูงสุด 17,550 บาท วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง เงินสูงสุด 17,550 บาท วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ปวส. / ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การเคหะแห่งชาติ เปิด

Read more

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา จำนวน 15,000 บาท ตั้งแต่ 17 – 22 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา จำนวน 15,000 บาท ตั้งแต่ 17 – 22 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,750 บาท ตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,750 บาท ตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more
error: Content is protected !!