fbpx

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุข้าราชการ จำนวน 266 อัตรา มี ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสม

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ตั้งแต่ 21 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา / ปวช. / ม.ต้น ตั้งแต่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่

Read more

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการศาสนา เปิดรับส

Read more

สำนักงาน กพ เตรียมประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก (กพ) สำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน กพ เตรียมปร

Read more

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี 40 อัตรา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดร

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ปวช. ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา วันที่ 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more

เปิดสอบราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เปิดสอบราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!