สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลายจังหวัด  ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 มิถุนายน  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบร […]

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 หลายจังหวัด  ตั้งแต่ วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบร […]

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่ 14 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ […]

Back To Top
error: Content is protected !!