สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 26 อัตรา ปวช. ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 8 มีนาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • กลุ่มทั่วไป (สังกัดส่วนกลาง)
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มวิชาการ
 • ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม จำนวน 5 อัตรา • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30  น.
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง  http://www.sso.go.th โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 • ยื่นด้วยตนเองได้ที่ บริเวณจุดรับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ (บริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS ด่วนพิเศษ) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  ซึ่งจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเอกสารของผู้สมัครเป็นวันที่สมัคร ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 สำหรับใบสมัครที่ส่งก่อนหรือหลังวันที่รับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการสมัครทางไปรษณีย์

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!