สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 75 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่ วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 75 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่ วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
 • จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม
 • จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม
 • จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 15 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร
  • ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงาน ประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  • จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
 • ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!