รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 28 กรกฎาคม 2564

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
 • เงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ยานยนต์ ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • เงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิ ปวส. ด้านก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 • เงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม
 • เงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
  •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า
 • เงินเดือน 16,830 บาท
 • คุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • เงินเดือน 12,690 บาท
 • คุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • เงินเดือน 16,530 บาท
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (วศ.บ.) หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง
 • เงินเดือน 16,530 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล,โยธา หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564
 • สมัคได้ที่ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!