fbpx

SME Bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา และ หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

SME Bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา และ หลายจังหวัด

 • รายละเอียดตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) 
 • ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพ ปทุมธานี รังสิต นนทบุรี บางบัวทอง ปิ่นเกล้า จตุจักร นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี บ้านโป่ง ประจวบครีขันธ์ หัวหิน เพชรบุรี ขอนแก่น ชุมแพ นครราชสีมา ปากช่อง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ สกลนคร สว่างแดนดิน นครพนม อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุบลราชธานี เดชอุดม ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ พระประแดง สมุทรสาคร อ้อมน้อย สมุทรสงคราม จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง พัทยา สมุทรสาคร อ้อมน้อย สมุทรสงคราม เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แม่สาย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา สระบุรี อ่างทอง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
  * อายุไม่เกิน 35 ปี
  * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  * สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี
  * ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสินเขื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  * มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานคุณภาพสินเชื่อ
 • รายละเอียด
  ดำเนินการสอบทานสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนงานประจำปี และการจัดทำรายงานผลการสอบทานตามข้อเท็จจริง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ธนาคารทราบถึงคุณภาพลูกหนี้และการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบและคำสั่งของธนาคาร และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
  * การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  * มีประสบการณ์ด้านสอบทานสืนเชื่อ การอำนวยสินเชื่อ วิเคราะห์สินเชื่อ กลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  * มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร ตลอดจนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
  * สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  * สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 

 • สมัครออนไลน์ได้ที่  https://coreportal.smebank.co.th

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ    และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสอบทานคุณภาพสินเชื่อ

  รายละเอียด

  ดำเนินการสอบทานสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนงานประจำปี และการจัดทำรายงานผลการสอบทานตามข้อเท็จจริง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ธนาคารทราบถึงคุณภาพลูกหนี้และการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบและคำสั่งของธนาคาร และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติทั่วไป

  – การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์ด้านสอบทานสืนเชื่อ การอำนวยสินเชื่อ วิเคราะห์สินเชื่อ กลั่นกรองคุณภาพสินเชื่อ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร ตลอดจนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
  – สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

 • ตำแหน่งงานอื่นๆ 
 • ฝากใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่และรายละเอียดทั้งหมด   https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!