Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก ป.ตรี ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก ป.ตรี ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตําแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตําแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร 
 • สมัครทางเว็บไซต์ : http://61.91.223.35/hr/job/ 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!