สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / 20 – 24 พ.ย. 2566


 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 • ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 
 • และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
 • ระหว่างวันที่ 20 –  24 พฤศจิกายน 2566
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  https://www.sesaocr.go.th/

 • ดูรายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 
 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!