สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง สมัคร 1 – 31  มกราคม 2567


 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
  รัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ) 
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
  รัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ของสำนักงาน ก.พ. โดยต้องมีผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
 • ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันพุธที่ 31  มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทาง https://sepo.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!