Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท หรือตามที่ กพกำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 15000  บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
 • เปิดเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “ระบบรับ สมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการ” http://www.sbpac.go.th หรือ http://sbpac.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!