กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น/ปวช. /ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 23 – 27 พฤษภาคม 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น/ปวช. /ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ)

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและการบัญชี
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร

 • ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • การสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23  – 27  พฤษภาคม พ.ศ 2565  เวลา 08.30  น. – 16.30 น.
 • ณ กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ ความมั่นคง
 • เลขที่ 9/1  หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.  02 565 8467
 • โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (https://rdpscc.rtaf.mi.th)
 • รายละเอียดประสานได้ที่ ร้อยเอก ประสงค์ คุณกำจร นายทหารกำลังพล แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
 • หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 8 9 2 3 1 1 9 7 2
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!