โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 19 – 25 มิถุนายน 2567


 • รับสมัคร  พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง คนครัว

 • ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • หรือ ๑๐,๔๓๐ บาท สำหรับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

 • ประเภท :บริการ

 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.  ม.6 หรือเทียบเท่า

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร

 • กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก
 • กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม
 • ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!