Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน กองแผนงาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กองแผนงาน (ชั้น 5) อาคารท าการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • ตั้งแต่ วันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!